Gizlilik Politikası

kozmilon.com alan adlı web sitesinin tüm hakları KOZMİLON firmasına aittir. KOZMİLON, kozmilon.com üzerinden, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

kozmilon.com, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve kozmilon.com’da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP Adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP Adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

 

kozmilon.com üzerindeki çeşitli formların doldurulması veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad, soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından kozmilon.com'a iletilen bilgiler, KOZMİLON veya kozmilon.com'un iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla, doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. KOZMİLON tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya kozmilon.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, KOZMİLON ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

 

kozmilon.com, site dahilinde başkaca sitelere bağlantı verebilir. kozmilon.com, bağlantı vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Kişisel bilgiler, kullanıcının adı, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgiyi içerir. kozmilon.com, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgilerden herhangi birini KOZMİLON’un iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar; 

  1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

  2. kozmilon.com'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

  3. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

  4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

 

KOZMİLON, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir “sır saklama yükümlülüğü” olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KOZMİLON’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kozmilon.com'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, KOZMİLON’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

KOZMİLON, kullanıcılara ve kullanıcıların kozmilon.com'un kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 

KOZMİLON tarafından kozmilon.com dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, KOZMİLON veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

 

KOZMİLON, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman kozmilon.com'da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik yapılan Gizlilik Politikası hükümleri kozmilon.com'da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

KOZMİLON